Formularz kontaktowy

Szukasz ubezpieczenia dla siebie?
Wypełnij krótki formularz - nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Imie


Numer telefonu


Kontakt
Szybki kontakt

Rozszerzenia polisy

W zależności od tego w jakiej lokalizacji położony jest nasz dom, w jakiej dzielnicy posiadamy mieszkanie i czy chcemy zabezpieczyć nie tylko swój majątek, ale i swoją rodzinę, możemy wybierać spośród wielu produktów uzupełniających polisę mieszkaniową.

Ryzykiem, o które warto rozszerzyć polisę, jest ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem. Jest to zdarzenie, które nie zawsze jest uwzględnione w polisie, czego zazwyczaj nie są świadomi Klienci i gdy dochodzi do zdarzenia przychodzi wielkie rozczarowanie, ponieważ ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania.

atak włamywacza

Innym ubezpieczeniem, którego zawarcie również można rozważyć jest ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia. Polisa gwarantuje szybką wymianę uszkodzonego mienia oraz pokrycie dodatkowych kosztów związanych z naprawieniem szkody. W ramach polisy można zabezpieczyć:

 • szyby okienne i drzwiowe,
 • oszklenia ścienne i dachowe,
 • płyty szklane stanowiące składowe części mebli,
 • szklane przegrody ścienne, osłony kabin, itp.,
 • tablice reklamowe, szyldy, gabloty ze szkła,
 • neony, reklamy świetlne,
 • witraże,
 • lustra,
 • szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów.

ubezpieczenie mieszkania

Zanim kupisz polisę porównaj oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych:

6 ofert ubezpieczeń domu i mieszkania

 

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – jest polisą, która chroni nie tylko Ubezpieczonego i jego rodzinę, ale także osoby zatrudnione w gospodarstwie domowym (np. opiekunka do dziecka) od szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim lub w mieniu. Prościej mówiąc, jeżeli nasze dziecko wybije szybę okna sąsiada, nie będziemy musieli pokrywać kosztów z własnej kieszeni, za zakup i wstawienie nowej szyby zapłaci ubezpieczyciel.

Co jeszcze może obejmować ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

 • zalanie mieszkania sąsiada z dołu na skutek pozostawienia odkręconego kranu czy awarii w trakcie prania;
 • wybicie szyby (lub inne zniszczenia) spowodowane przez dziecko w trakcie zabawy stłuczenie czy zniszczenie przedmiotów w sklepie
 • potrącenie pieszego w trakcie jazdy na rowerze, zarysowanie cudzego auta – spowodowanie urazów innych osób podczas uprawiania sportów np. jazdy na nartach, grze w piłkę nożną itd.
 • wyrządzenie szkód na osobie lub mieniu przez zwierzęta domowe np. ugryzienie gościa, zniszczenie wartościowych przedmiotów przez czworonoga
 • wyrządzenie szkody w związku z używaniem sprzętu pływającego np. żaglówki wypożyczonej w czasie urlopu.

Ubezpieczenie NNW obejmuje rekompensatę finansową następstw nieszczęśliwych wypadków polegających na uszkodzeniu ciała, powodujących uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego oraz koszty i świadczenia objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela.

Kolejnym dodatkiem jest ubezpieczenie kosztów pomocy prawnej, które gwarantuje zwrot kosztów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym w następstwie zdarzenia w związku z życiem prywatnym Ubezpieczonego i jego bliskich. Zakres polisy obejmuje:

 • koszty obsługi prawnej świadczonej przez osoby do tego uprawnione,
 • koszty opinii biegłych sądowych oraz koszty innych niezbędnych środków dowodowych przeprowadzonych w toku postępowania,
 • inne koszty i opłaty sadowe lub administracyjne, jeśli są one celowe dla ochrony praw osób objętych ochroną, w związku z prowadzonym postępowaniem.

Przydatnym dodatkiem jest również Home Assistance, który gwarantuje pomoc w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych, nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku i polega na:

 • udzielaniu pomocy medycznej,
 • zorganizowaniu pomocy interwencyjnej i pokryciu jej kosztów w przypadku utraty lub zniszczenia ubezpieczonego mienia,
 • zorganizowaniu pomocy interwencyjnej i pokryciu jej kosztów w sytuacji, gdy miejsce ubezpieczenia znajdzie się w stanie wykluczającym dalsze zamieszkiwanie (transport ocalałego mienia, przechowywanie ocalałego mienia, transport osób, zakwaterowanie w hotelu, utylizacja zniszczonego mienia),
 • zorganizowaniu pomocy interwencyjnej i pokryciu jej kosztów, gdy awarii ulegnie sprzęt RTV, AGD lub PC,
 • zorganizowaniu pomocy i pokryciu jej kosztów, gdy zostanie unieruchomiony pojazd mechaniczny należący do Ubezpieczonego,
 • udzielaniu informacji na całodobowej infolinii.