Formularz kontaktowy

Szukasz ubezpieczenia dla siebie?
Wypełnij krótki formularz - nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Imie


Numer telefonu


Kontakt
Szybki kontakt

Rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Polisę można dostosowywać do własnych potrzeb i możliwości finansowych. Ubezpieczenie jest dostępne w większości firm ubezpieczeniowych działających na polskim rynku. Najważniejszym jest, aby ocenić na jakie ryzyka narażona jest nasza posiadłość, upewnić się że zawarte są w zakresie ochrony ubezpieczenia i ustalić sumę ubezpieczenia zgodnie z wartością majątku (zarówno elementów stałych, jak mury, jak i ruchomych: meble, sprzęt sportowy, itp.).

ubezpieczenie mieszkania

 

Zanim kupisz polisę porównaj oferty różnych ubezpieczycieli:

Oferty na ubezpieczenie domu i mieszkania

 

Dla przykładu ubezpieczenie domu lub mieszkania Generali Direct obejmuje:

 • OGIEŃ: Pożar, wybuch, implozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, uderzenie fali ponaddźwiękowej, dym i sadza, akcja ratownicza,
 • NATURALNE ZDARZENIA: Silny wiatr, grad, lawina, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, upadek drzew i masztów, ciężar śniegu i lodu, pękanie na skutek mrozu, deszcz nawalny,
 • ZALANIE: Zalanie, Zalanie z akwarium, instalacji przeciwpożarowej, łóżka wodnego, koszty poszukiwania przyczyny szkód.

Ubezpieczenie domku letniskowego

Jest przeznaczone do zabezpieczenia mienia wykorzystywanego do celów wypoczynkowych na działkach rekreacyjnych lub na terenie ogródków działkowych. Ubezpieczenie zazwyczaj nie obejmuje samego domku, ale także towarzyszące mu zabudowy, w tym ogrodzenie działki, a także mienie ruchome.

Domek letniskowy

Ubezpieczenie Domku Letniskowego w PZU zapewnia ochronę od następujących zdarzeń:

 • ogień,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozję,
 • upadek statku powietrznego,
 • powódź,
 • śnieg,
 • grad,
 • huragan,
 • zalanie,
 • osuwanie i zapadanie się ziemi,
 • lawinę,
 • uderzenie pojazdu,
 • trzęsienie ziemi,
 • upadek drzew lub masztów.

Ubezpieczenie domu w budowie

W ramach ubezpieczenia domu w budowie ochroną objęte mogą zostać również inne obiekty znajdujące się na placu budowy, jak garaże wolnostojące, budynki gospodarcze, ogrodzenie, a także mienie ruchome.

Dla przykładu weźmy ubezpieczenie domu w budowie Ergo Hestia. Polisa chroni w razie takich zdarzeń, jak:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • wybuch,
 • upadek statku powietrznego,
 • zalanie,
 • huragan,
 • spływ wód po zboczach,
 • grad,
 • osunięcie się ziemi,
 • zapadanie się ziemi,
 • lawina,
 • katastrofa budowlana.

W podstawowym zakresie nie ma ochrony od powodzi. Warto jednak rozszerzyć polisę o to ryzyko.

Ubezpieczenie lokatorów

Osoba wynajmująca mieszkanie jest również narażona jest na nieprzewidziane zdarzenia losowe. Właściciel nieruchomości, w którym jest wynajmowane mieszkanie nie ubezpiecza przedmiotów należących do lokatora, ani nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody przez niego dokonane.

Polisa ubezpieczenia lokatorów oferowana np. przez Condordię zapewnia ochronę przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem czy dewastacją oraz inne zdarzenia losowe, jak np. pożar. Ubezpieczenie to chroni mienie lokatora, m.in. odzież, sprzęt RTV i AGD, komputer, sprzęt sportowy czy wyposażenie wnętrz. Umowa obejmuje odpowiedzialność cywilną lokatora , na wypadek szkody wobec osób trzecich, jak np. zalanie sąsiada wodą w przypadku nie zakręcenia kurka od kranu.